MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING(MBV)

Oprichting

 
 
 
 
 

Doelstelling

 
 

De Maasdijkse Belangen Vereniging is opgericht op 13 december 1985. Bij de ondertekening zijn de statuten voor de Maasdijkse Belangen Vereniging vastgelegd. Lidmaatschap kost € 5,00 per jaar en wordt in mei automatisch afgeschreven of contant opgehaald.


Jubileumboek:

Niet leden kunnen het boek verkrijgen door voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Maasdijkse Belangenvereniging. U kunt lid worden door een email te sturen aan: maasdijksebelangenvereniging@gmail.com Het lidmaatschap kost € 5.00 per jaar. Niet leden kunnen het boek bestellen door het overmaken van € 18,00 en ( € 4,60 verzendkosten voor verzending buiten de gemeente Westland) als bijdrage in de kosten van het boek op rekening NL43RABO 0340320095 t.n.v. de Maasdijkse Belangenvereniging, onder vermelding van naam en adres. Is het afleveradres van het boek in het Westland, dan hoeft u geen verzendkosten te betalen.

De vereniging heeft als doelstelling de belangen van de inwoners van Maasdijk te behartigen in de ruimste zin des woords.
De vereniging behartigt in beginsel algemene wijkproblemen.

Individuele aangelegenheden slechts als het uitstralingseffect heeft naar het algemeen wijkbelang.

Via maasdijksebelangenvereniging@gmail.com kunt u ons bereiken of via de bestuursleden.

Bestuur:

Voorzitter: Laurens Noordam

Secretaris: Alex de Bok

Penningmeester: Gerrie Verdonk

Lid: Frank van der Burg, Roel Batelaan en vacature.

Maasdijkse Belangenvereniging

Uitnodiging Jaarvergadering en agenda 2020

Uitnodiging jaarvergadering 2021

Door de corona maatregelen is het verplicht om uw deelname aan deze vergadering via ons email adres maasdijksebelangenvereniging@gmail.com aan te melden, dit kan tot maandag 13 september.

Hierdoor worden de leden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van de Maasdijkse Belangen Vereniging over 2020 en 2021 op woensdag 15 september 2021.

U kunt zich tot maandag 13 september opgeven via onze email maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

De vergadering wordt gehouden in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6, Maasdijk

De koffie staat klaar om 19.15 uur en de vergadering begint om 19.30 uur.

Vanwege het 35 jarig bestaan van onze vereniging op 13 december 2020 krijgt deze vergadering een feestelijk tintje.


Agenda jaarvergadering 2020

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 10 april 2019

4. Jaarverslag secretaris 2019

5. Jaarverslag penningmeester 2019

6. Verslag Kascontrolecommissie. 2019

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Het 35 jarig bestaan van onze vereniging op 13 december 2020.

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn de bestuursleden: Gerrie Verdonk en Trudy de Munck

Herkiesbaar is het bestuurslid: Gerrie Verdonk.

Vacature Trudy de Munck

Leden van de Maasdijkse Belangen Vereniging kunnen schriftelijk tegenkandidaten indienen tot aanvang van de jaarvergadering.

11. Rondvraag.

12. Sluiting vergadering

Agenda jaarvergadering 2021 op 15 september 2021 in de Prinsenhof.

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 2020 niet mogelijk, omdat deze vandaag is gehouden.

4. Jaarverslag secretaris 2020

5. Jaarverslag penningmeester 2020

6. Verslag Kascontrolecommissie.

7. Benoeming nieuw (reserve) lid kascontrolecommissie.

8. Financieel jaarverslag Maasbever.

9. Het 35 jarig bestaan van onze vereniging op 13 december 2020.

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn de bestuursleden: Frank van der Burg, Alex de Bok en Roel Batelaan.

Herkiesbaar is het bestuurslid: Alex de Bok en Roel Batelaan

Voorstel nieuwe bestuursleden: Annet Bijl-van Lenteren en Gerard Noordam

Leden van de Maasdijkse Belangen Vereniging kunnen schriftelijk tegenkandidaten indienen tot aanvang van de jaarvergadering.

11. Rondvraag.

12. Sluiting vergadering

MAASDIJKSE BELANGEN VERENIGING(MBV)

Lid worden.

Maasbever

 
 
 

Stuur een email met onderstaande gegevens naar:

maasdijksebelangenvereniging@gmail.com

Ik word lid van de Maasdijkse Belangenvereniging.

Naam:..............................................

Adres:..............................................

Postcode/woonplaats:.....................

Tel. nr.: ...........................................

emailadres:......................................

Een lid van de Maasdijkse Belangen Vereniging betaalt 5,00 euro per jaar in mei via automatische afschrijving of contant.

U steunt daarmee de belangen van de inwoners van Maasdijk.

Daarnaast kan U van het blad "De Maasbever" vriend worden voor € 5,00 of hoger.
Het blad wordt niet bekostigd uit de contributie aan de vereniging.

De Maasbever.

De digitale versie van de krant van de Maasdijkse Belangen Vereniging is in te zien op onderstaande website. Klik onderstaande website om dit in te zien.

www.maasbever.nl

of kopier deze website in uw browser.

U kan dan de Maasbever van de gewenste maand lezen.

Dit blad wordt door vrijwilligers gemaakt. De drukkosten moeten worden gedekt door de advertenties en de Vrienden van de Maasbever. Steun de Maasbever om haar voort te laten bestaan en wordt lid van de Vrienden van de Maasbever. Dit kost € 5,00 per jaar per automatisch afschrijving in juni.

Als u nog niet adverteert neem dan contact op met de redactie van de Maasbever of via www.maasbever.nl

Deze websites geven (aanvullende) informatie over Maasdijk en omgeving.

www. maasdijk.info : website van de Maasdijkse Belangen Vereniging

www.buurtpreventiemaasdijk.nl: Buurtpreventie, brandweer, politie en meldingsformulier.

www.gemeentewestland.nl: Alles van de gemeente Westland

www.zuidholland.nl: alle informatie van en over de provincie Zuid-Holland.

www.projectnwo.nl: Informatie over de aanleg van de Oranjetunnel en/of Blankenburgtunnel.

Leeg tekstblok